دانلود آهنگ جدید فروشگاه اینترنتی دانلود دانلود آهنگ جدید محسن یگانه رضا یزدانی موزیک ویدئو
Prazos de Retirada Documentos

V_1SEM2018

Prazos de Retirada de Documentos na

Diretoria de Serviço Acadêmica (Secretaria)

 

Documento Prazo
Histórico Escolar 30 dias úteis
Declaração de Matrícula 3 dias úteis
Declaração de Escolaridade 3 dias úteis
Declaração de Conclusão de Curso 3 dias úteis
Declaração para Universidade Estadual e Federal 3 dias úteis
Declaração Passe Rodoviário 3 dias úteis
Declaração de Transferência Após apresentação de Declaração de Vaga
Transferência 30 dias úteis