دانلود آهنگ جدید فروشگاه اینترنتی دانلود دانلود آهنگ جدید محسن یگانه رضا یزدانی موزیک ویدئو
Prazos de Retirada Documentos

DesafioInova2017

Prazos de Retirada de Documentos na

Diretoria de Serviço Acadêmica (Secretaria)

 

Documento Prazo
Histórico Escolar 30 dias úteis
Declaração de Matrícula 3 dias úteis
Declaração de Escolaridade 3 dias úteis
Declaração de Conclusão de Curso 3 dias úteis
Declaração para Universidade Estadual e Federal 3 dias úteis
Declaração Passe Rodoviário 3 dias úteis
Declaração de Transferência Após apresentação de Declaração de Vaga
Transferência 30 dias úteis