دانلود آهنگ جدید فروشگاه اینترنتی دانلود دانلود آهنگ جدید محسن یگانه رضا یزدانی موزیک ویدئو
VAGAS REMANESCENTES PARA O 2º ANO E 3º ANO DO ENSINO MÉDIO

V_1SEM2018

VAGAS REMANESCENTES PARA O 2º ANO E 3º ANO DO ENSINO MÉDIO

INSCRIÇÕES: de 03/11/2016 à 30/11/2016

HORÁRIO: das 09h00 às 16h00

LOCAL: ETEC Arnaldo Pereira Cheregatti: Rua Joaquim José, 227 – Centro

PROVA: Dia 07/12/2016 às 19h na ETEC


MAIS INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DA ESCOLA OU PELO TELEFONE: (19) 3652-6016

Clique aqui para baixar o Edital